11 වන ජ්‍යේෂ්ඨ නිළධාරින්ගේ රැස්වීමක් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ගාලුමුවදොර හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

 

සිදුවීම්