தகைமைகள்

15 வருட அனுபவமுள்ள சட்டத்தரணியாக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை

சரியாகப் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட உத்தியோகபூர்வமற்ற நீதவான் பதவிக்கான விண்ணப்பத்தை உரிய சான்றிதழ்களுடனும் பரிந்துரைகளுடனும் பெயர்ப்பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட சான்றிதழின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியுடனும் 'செயலாளர், நீதி அமைச்சு, கொழும்பு 12' என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்  அல்லது  குறித்த பிரிவில் ஒப்படைக்க முடியும்.

விண்ணப்ப படிவங்களைப் பெறுதல்

விண்ணப்பங்களை அமைச்சில் அவ்விடயத்திற்குப் பொறுப்பான உத்தியோகத்தரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விண்ணப்ப படிவங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய கட்டணம்

கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.

விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்தல்

விண்ணப்பங்களைப் பதிவுத்தபால் மூலம் அனுப்பலாம் அல்லது நீதி அமைச்சின் குறித்த பிரிவில் வழமையான அலுவலக நேரத்தில் ஒப்படைக்கலாம்.

சேவைக் கட்டணம்

இச் சேவைக்கு கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.

சேவை வழங்குவதற்கான காலம்

ஏறக்குறைய இரண்டு வாரங்கள்

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்

  1. பெயர்ப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட சான்றிதழின் சான்றுப்பபடுத்தப்பட்ட பிரதி.
  2. உத்தியோகபூர்மற்ற நீதவான் பதவிக்காக அமைச்சிலிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்திசெய்து உரிய பரிந்துரைகளுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த விடயத்திற்குப் பொறுப்பான பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்

பெயர், பதவி தொலைபேசி

தொலைநகல்

திரு. சுனில் சமரவீர
மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 320 784 +94 112 320 784
திருமதி. ஆர்.பி.எஸ். சமன்குமாரி
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 436 360 +94 112 436 360
திருமதி. டபிள்யூ.ஏ.ரி.எஸ். வாரியப்பெருமா
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 452 175 +94 112 320 785

மாதிரி விண்ணப்ப படிவம்

இணைப்பு -1 இல் மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்வுகள் நாட்காட்டி